Information til jobansøgere

Tak for din ansøgning om et job hos V8 Construction A/S S (”V8 Construction”)


I forbindelse med rekruttering hos V8 Construction behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. V8 Construction er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vi behandler oplysninger om dit navn, adresse telefonnummer, alder og køn. Vi behandler derudover andre oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelige information, herunder også indhold på sociale medier. Vi vil typisk se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle fremtræden. Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I visse tilfælde vil du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest og/eller børneattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Vi vil i sådanne tilfælde bede om dit samtykke til behandling af personoplysningerne, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 1. led.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer fra personer du har angivet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Hvis besiddelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold, vil vi – efter konkret vurdering heraf – bede om dit samtykke til at behandle sådanne oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos V8 Construction, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os. Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger,
der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges,
såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde. Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig. Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Morten Baunsgaard, mail mb@v8c.dk.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Morten Baunsgaard, mail mb@v8c.dk eller på mobil 2555 1209. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København.


 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
V8 CONSTRUCTION A/S | Carl Jacobsens Vej 17L | 2500 Valby | Telefon 2555 1202 | E-mail v8c@v8c.dk